20ste eeuw

 

Roerige tijden

IISG02_30051001468831_Wb2
demonstratie van OVES INOBSEQUENTES
Baarn, 1942

De eerste helft van de 20ste eeuw draagt het litteken van de wond die het fascisme Italië, Nederland, later Duitsland en nog later gans Europa toebrengen zou. Ook de leden van OVES INOBSEQUENTES werden niet gespaard. Niet alleen vanwege dreigingen van buitenaf, maar ook door een onzekere interne zoektocht naar plaatsbepaling in al het gewoel van extremistische ideeën en geweld. 

Begin jaren ’20 verging het de beweging  financieel goed, helaas waren de grootste donaties afkomstig van Coenraad Alfred Augustus Haighton. Haighton bleek een gul financier van fascistische en nationaalsocialistische bewegingen te zijn. Later zou hij onder andere het Zwart Front financieel ondersteunen.

De beweging ontbond in 1928 alle contracten met Haighton. Dit tot grote woede van de schatrijke fascist.

Het geheim geopenbaard

Tot in de latere jaren veertig van de 20ste eeuw bleef de kunstbeweging OVES INOBSEQUENTES een mysterie, maar dat veranderde in 1947. Tijdens het proces tegen Tobie Goedewagen bleek dat hij gedurende de oorlogsjaren vele ontmoetingen had met de toenmalige Kunstbanheer, Gregor van Kampen. Vele geheimen omtrent de beweging kwamen hiermee op straat te liggen.

Gesuggereerd werd dat het Goedewaagen er om ging leden van OVES INOBSEQUENTES in te zetten als knokploeg die beeldend kunstenaars zou dwingen zich te laten registreren bij de Nederlandsche Kultuurkamer. Kunstbanheer Van Kampen zou ‘uiterst behulpzaam’ zijn geweest en Goedewaagen ‘de grootste medewerking’ hebben verleend.

In werkelijkheid wilde Goedewaagen Van Kampen er toe bewegen OVES INOBSEQUENTES in het geheel op te laten nemen in de Kultuurkamer onder een eigen gilde. Een veel onschuldiger verklaring voor de veelheid aan gesprekken tussen de twee. Al sprak Van Kampen vaak met Goedewaagen, tegen diens ideeën bood deze Kunstbanheer hevig verzet.

Dagboeken

De inhoud van de gesprekken tussen Goedewaagen en Kunstbanheer Van Kampen worden tot op heden niet prijs gegeven. Het archief van OVES INOBSEQUENTES bevat echter enkele dagboeken van Van Kampen. Daarin wordt onder andere vermeld dat:

“… de ontmoetingen vervelend en vermoeiend zijn, maar toch zinvol, want liever ben ik nog gesprekspartner van de heer Goedewaagen, dan zijn ondergeschikte.”

De beweging verboden

Niet alleen de banden met Goedewaagen, maar ook het, volgens de Staat, ‘opruiend en gewelddadig karakter’ van de beweging werden streng veroordeeld. In 1949 bestempelde het Bijzonder Gerechtshof te Utrecht OVES INOBSEQUENTES als een fascistoïde organisatie en werd  lidmaatschap van de beweging strafbaar.

OVES INOBSEQUENTES zou echter tot op de dag van vandaag blijven bestaan.

OVES INOBSEQUENTES