18e eeuw

 

Jacob Campo Weyerman

De vrijbuiter Jacob Campo Weyerman is tot dusver de langst zittende Kunstbanheer in de geschiedenis van OVES INOBSEQUENTES. Hij zwaaide maar liefst eenentwintig jaar lang de scepter over de beweging, van 1717 tot 1738.

weyerman
Jacob Campo Weyerman

Weyerman was degene die wellicht het meest zijn stempel op de beweging drukte, niet alleen vanwege zijn lange ambtstermijn, maar ook zijn karakter en ideeën waren van grote invloed. Met zijn schalkse toon liet Kunstbanheer Weyerman meermaals zien hoe onaantastbaar de autonome beeldend kunstenaar is.

Despotisme

De opkomst van het vorstelijk absolutisme gedurende de 18e eeuw brengt  tevens een variant met zich mee: de verlicht despoot. Ook OVES INOBSEQUENTES ontkomt niet aan dit fenomeen. Kunstbanheer Maarten Swart Roelofsen zou in de jaren ’60 niet alleen actie voeren jegens gezanten van de culturele instituten, maar zelfs als een tiran de leden van de beweging in zijn greep houden.

Een kunstzinnig regiment

Aan het einde van de 18e eeuw moest de Republiek der Zeven Provinciën zwichten onder de macht van Napoleon en werd de nieuwe Bataafse Republiek een vazalstaat van Frankrijk. Het mag duidelijk zijn dat OVES INOBSEQUENTES hiertegen fel verzet bood op meerdere fronten.

In wezen verschilde de beweging in die tijd niet veel van een militair regiment. Ze trok als een bataljon van beeldend kunstenaars ten strijde en bracht de Franse overheerser enkele vernietigende klappen toe, voornamelijk op cultureel vlak.

OVES INOBSEQUENTES