Naam & Symboliek

Naam

naamB

OVES INOBSEQUENTES (Ongehoorzame Schapen) ontleent de naam aan een tekst geschreven op de achterzijde van een rond 1660 te Delft vervaardigd schilderij. Het verftype, het doek en de signatuur zijn zonder twijfel die van de 17e eeuw.

De maker van het werk is niet bekend. Wel is duidelijk dat het Carel Fabritius voorstelt zittend aan een tafel in een atelier, wijzend op de man tegenover hem, Rembrandt van Rijn. Opvallend is dat niet meteen duidelijk is op wie de focus ligt.

Heesakkers_Lijst2

Het tafereel beschrijft het moment dat Fabritius openlijk afstand nam van Rembrandt, zijn voormalige leermeester. Deze moedige daad werd niet alleen op doek vastgelegd, maar werd tevens het fundament voor de oudste kunstbeweging die Nederland kent.

Met de term ‘ongehoorzame schapen’ wordt verwezen naar beeldend kunstenaars als een kudde, waarvan slechts een kleine groep ongehoorzaam is aan de heersende culturele wetten.

 

 

Symboliek

website_logo7
wapen
OVES INOBSEQUENTES

De symbolen die OVES INOBSEQUENTES hanteert vinden hun oorsprong voornamelijk in de 17e eeuw. In de 19e eeuw zijn er enkele kleine aanpassingen verricht.

In het wapen van de kunstbeweging OVES INOBSEQUENTES zien we allereerst linksboven de kleur rood en de kleur wit. Deze herinneren ons sinds 1818 aan de kleuren van het wapen van de stad Utrecht, de stad waar de beweging in 1664 opgericht werd.

Fabritius-vleugel
Carel Fabritius
“Het puttertje”

Rechtsboven geel en zwart als verwijzing naar de vleugel van “Het puttertje”, dat Fabritius vlak voor zijn dood schilderde.

Linksonder zien we de kwast en schrijfpen die de beeldend kunstenaar gebruikt om zijn ideeën tot uitdrukking te brengen.

Rechtsonder zien we een palmtak, het symbool van het martelaarschap.

In het midden het ongehoorzame schaap, met rode, vurige hoornen, gehaakt in de hoornen van de slaafse beeldend kunstenaar. Zij maken deel uit van dezelfde kudde.

Midden onder zien we de lijfspreuk “ars potentas est”, dit betekent “kunst is macht”.

 

 

OVES INOBSEQUENTES