Alle berichten van nelle boer

Lid worden?

Je wordt natuurlijk niet zomaar lid van een prestigieuze kunstbeweging als OVES INOBESEQUENTES. Al sinds de 17e eeuw zijn het de meest autonome beeldend kunstenaars geweest die deel mochten uitmaken van de beweging. Zij moesten, net als u, aantoonbaar maken dat zij waarlijk autonome beeldende kunst vervaardigden.

Om kans te maken lid te worden levert u een foto aan van een kunstwerk welke aantoont dat u begrijpt wat de beweging van u verlangt. Tevens overlegt u een digitale kopie van uw diploma van de academie. Als u slechts een van beide toezend, nemen wij uw aanmelding niet in behandeling. Wij zullen u per email berichten van onze beslissing of u al of niet in aanmerking komt voor het lidmaatschap van OVES INOBSEQUENTES.

Mag u lid worden van de beweging, dan ontvangt u het grote digitale insigne voor bewezen autonomie.

oppermedailles5B

Soms ziet OVES INOBSEQUENTES in een persoon (niet per definitie een beeldend kunstenaar) de zo benodigde bezieling voor de beginselen van de beweging en wil dat graag bekrachtigen middels een digitale helden-insigne. In voorgaande jaren zijn deze uitgereikt aan onder andere Geert Jan Jansen en wijlen Frans Haks.

ramvast22c

Bent u geen beeldend kunstenaar, maar wilt u toch uw bewondering voor de beweging uitdrukken middels een donatie? Dan levert dit u de kleine digitale sympathisanten-insigne op met de opdruk van het Waarlijk Autonoom-symbool.

wa13B

OVES INOBSEQUENTES dringt er op aan dat de insignes alleen gedragen worden door degene aan wie ze is uitgereikt. Het onzorgvuldig omgaan met deze symbolen, die generaties autonome beeldend kunstenaars hebben gesterkt, betekent een onmiddellijk royeren van de eigenaar. Wij moeten als OVES INOBSEQUENTES volledig van elkaar op aan kunnen.